Date:- Aug 30 2015, Sunday

Tithi:- Shravan Vad - 1

Chandra - Kumbh

Nakshtra - Shattarka

Live Darshan

Arti Times

Mangla 05:30 AM

Shangar 08:10 AM

Rajbhog  10:10 AM

Sandhya 07:15 PM

Shayan 08:30 PM

Our Organization