Date:- Jul 05 2015, Sunday

Tithi:- Ashadh Vad-4

Chandra - Makar(9-51)

Nakshtra - Dhan(21-5)

Live Darshan

Arti Times

Mangla 05:30 AM

Shangar 08:10 AM

Rajbhog  10:10 AM

Sandhya 07:15 PM

Shayan 08:30 PM

Our Organization