Date:- May 07 2015, Thursday

Tithi:- Vaishakh vad - 3

Chandra - Vrushik(13-6)

Nakshtra - Jyeshtha(13-6)

Live Darshan

Arti Times

Mangla 05:30 AM

Shangar 06:30 AM

Rajbhog  08:05 AM

Sandhya 07:00 PM

Shayan 08:15 PM

Our Organization